Lịch khai giảng lớp ngoại ngữ

Thông báo về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm 2019
07 Tháng Sáu,2019 / 4:46 chiều

THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm 2019 Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế, Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TP. HCM thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng các lớp tiếng TRUNG cấp tốc như sau: Thời gian khai giảng (dự […]

Xem thêm

Tiếng Trung

Thông báo về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm 2019
07 Tháng Sáu,2019 / 4:46 chiều
THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm...

Xem thêm

Tiếng Trung

Thông báo về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm 2019
07 Tháng Sáu,2019 / 4:46 chiều
THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm...

Xem thêm

Tiếng Trung

Thông báo về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm 2019
07 Tháng Sáu,2019 / 4:46 chiều
THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm...

Xem thêm

Tiếng Trung

Thông báo về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm 2019
07 Tháng Sáu,2019 / 4:46 chiều
THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm...

Xem thêm

Tiếng Trung

Thông báo về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm 2019
07 Tháng Sáu,2019 / 4:46 chiều
THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức khai giảng lớp tiếng TRUNG cấp tốc năm...

Xem thêm

Call Now Button